De bibliotheek van Constant

Een bibliotheek kan heel veel zeggen over het leven en werk van een kunstenaar. Een zorgvuldig samengestelde bibliotheek is een enorme bron aan informatie. De boeken zelf, de aantekeningen en onderstrepingen en zelfs de manier waarop de boeken zijn georganiseerd op de planken, bevat informatie. Voor Fondation Constant heb ik als projectmedewerker bibliotheek documentatie meegewerkt aan het registreren van de bibliotheek van kunstenaar Constant Nieuwenhuys zoals hij deze na zijn dood in 2005 heeft achtergelaten. In de aanloop naar de verhuizing van de bibliotheek van het huis van Constant naar het kantoor van Fondation Constant, wil dit project ervoor zorgen dat de schat aan informatie, bewaard in deze bibliotheek, wordt vastgelegd en beschikbaar blijft voor verder onderzoek naar het werk en leven van Constant.

A library can tell a lot about an artist’s work and life. A carefully curated library is an incredible source of information, the books themselves, notes and underlinings, and even the way the books are organized on their shelves generate information. For Fondation Constant I have been working as a project assistent in registering the library of artist Constant Nieuwenhuys as he left it after his death in 2005. Working towards relocating parts of the library from Constant’s prior home to the offices of Fondation Constant, this project ensures that the treasure of information held in Constant’s library is recorded and kept available for further research.

Constant, La fleur mécanique (1959). Rijksmuseum Twenthe, Picasso & Matisse. Beauty is a line (2 februari 2020 -24 mei 2020).