MELLE – Schilder van een andere werkelijkheid

18 september 2022 t/m 26 februari 2023

Laat je meenemen in de droomwereld van Melle
Melle Oldeboerrigter (1908-1976) is één van de meest raadselachtige schilders van de twintigste eeuw. Niet alleen zijn schilderijen bevatten vervreemdende taferelen, ook als kunstenaar wilde hij zich niet in één hokje laten vangen. Maar wie ongrijpbaar is, loopt het gevaar onbegrepen te blijven. Met de grote overzichtstentoonstelling MELLE – Schilder van een andere werkelijkheid brengt museum van Bommel van Dam de wonderlijke wereld van de enigszins in de vergetelheid geraakte kunstenaar dit najaar opnieuw onder de aandacht.

Melle - Schilder van een andere werkelijkheid. Foto: museum van Bommel van Dam

Een wandeling door Melles oeuvre
De ongelofelijke kwaliteit van Melle als fijnschilder, de surrealistische elementen, de vele fallussen, de anarchistische invloeden en het raadselachtige gevoel dat je bekruipt als je naar zijn werk kijkt. Anno 2022 vindt museum van Bommel van Dam het tijd voor een nieuwe tentoonstelling gewijd aan het bijzondere oeuvre van Melle waarin de vele kanten van zijn werk allemaal aan bod komen. Aanleiding vormt een grote schenking kunstwerken van Stichting Melle twee jaar eerder. In het verleden is vaak geprobeerd de schilderijen van Melle te duiden. Geen gemakkelijke klus, niet in de laatste plaats omdat de schilder zich nooit heeft aangesloten bij een artistieke beweging of kunstenaarsgroep. Bovendien deed Melle zelden uitspraken over zijn motieven en inspiratie. Toch hebben veel kunsthistorici en psychologen zich aan een interpretatie gewaagd. Van Melle als excentrieke Amsterdammer en schilder die iedereen kent tot analyses gebaseerd op freudiaanse theorieën. Museum van Bommel van Dam kiest voor een benadering die ruimte biedt voor verwondering en reflectie. In plaats van Melles werk te verklaren, laten we de bezoeker een wandeling langs belangrijke thema’s uit zijn oeuvre maken. De tentoonstelling MELLE – Schilder van een andere werkelijkheid neemt je mee in de droomwereld van Melle.

Melle - Schilder van een andere werkelijkheid. Foto: museum van Bommel van Dam

Unieke werelden op doek
Melle groeit op in een arbeidersgezin in Amsterdam. Na een opleiding letterzetten aan de Grafische School begint hij in 1938 te schilderen. Zijn werk in de oorlogsjaren en kort daarna is vrij donker en wat grauw. Raadselachtige taferelen en soms benauwende interieurs en landschappen. Vanaf het einde van de jaren veertig worden Melles schilderijen lichter van kleur, als een weerspiegeling van optimistischer tijden. In de loop van de jaren zestig en zeventig worden zijn doeken steeds groter en zijn voorstellingen steeds voller. Zijn hallucinerende landschappen zijn bevolkt met vissen, padden, achteloos rondzwevende genitaliën, menselijk gespuis en andere raadselachtige wezens. In 1976 komt Melle te overlijden. Sindsdien is zijn bekendheid bij het Nederlandse publiek flink afgenomen. Maar is dat wel terecht? Melles virtuoos geschilderde ‘werelden’ zijn namelijk uniek. Met de tentoonstelling MELLE – Schilder van een andere werkelijkheid brengt museum van Bommel van Dam de wonderlijke wereld van de Amsterdamse kunstenaar en zijn schilderkunst opnieuw onder de aandacht.

Melle - Schilder van een andere werkelijkheid. Foto: museum van Bommel van Dam

Publicatie
Als gastcurator heb ik MELLE – Schilder van een andere werkelijkheid samengesteld. De tentoonstelling is van 18 september 2022 t/m 26 februari 2023 in museum van Bommel van Dam in Venlo te bezoeken. Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt bij uitgeverij Van Spijk Art Books ook een gelijknamige publicatie: Melle – Schilder van een andere werkelijkheid.

Pers

Melle - Schilder van een andere werkelijkheid. Foto: Mara van den Oetelaar

Melle - Schilder van een andere werkelijkheid. Foto: Mara van den Oetelaar