Over mij

Als zelfstandig tentoonstellingsmaker en kunsthistorica richt Eliane Odding (1993) zich voornamelijk op de moderne en hedendaagse kunst. Zij is zowel bij inhoudelijke als organisatorische opdrachten betrokken, en als deze twee aspecten in één project samenkomen is zij helemaal in haar element.

In de tweede helft van de negentiende eeuw vinden er grote maatschappelijke veranderingen plaats. Ook in de kunsten is dit voelbaar. Het concept van het museum zoals we dat tegenwoordig kennen ontstaat vanuit het besef dat onze identiteit door het verleden gevormd is. De moderne tijd met onder meer de industriële revolutie en de daaruit voortkomende vernieuwingen zoals de opkomst van fotografie, verandert het artistieke speelveld. Schilderijen hoeven geen waarheidsgetrouwe weergave meer te bieden. Kunst ontwikkelt zich vanuit andere motieven zoals maatschappijkritiek, filosofie en het experiment. Vanaf de vroege twintigste eeuw ontstaan er telkens nieuwe en radicale bewegingen die vernieuwingen brengen. Vormgevers zoals Berlage veranderen de architectuur en vormgeving ingrijpend. Surrealisten zoeken in het onderbewuste naar inspiratie, en voor CoBrA vormt het expressieve experiment het uitgangspunt.

Het zijn de grote culturele en maatschappelijke veranderingen waar ik me graag mee bezighoud. Wanneer artistieke vernieuwingen in verband gebracht kunnen worden met maatschappelijke ontwikkelingen wordt het volgens mij echt interessant.

Net als honderd jaar geleden zijn ook nu weer duidelijk verbanden te ontdekken tussen de hedendaagse kunst en de grote vraagstukken die ons leven beheersen. We leven in een turbulente tijd waarin de inrichting van onze maatschappij sterk bevraagd wordt. Belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals racisme en het klimaat leiden tot voortdurende debatten en vinden hun weerslag in de kunsten. Ook de digitalisering met nieuwe technologieën zoals AI, VR en blockchain veranderen de kunst. Hoe onze tijd verbeeld wordt in de kunst vind ik een razend interessant onderwerp, en ik denk dat we keer op keer naar het verleden kunnen kijken om de vraagstukken van vandaag te benaderen.

Een selectie van projecten waar ik aan werk/heb gewerkt is te vinden onder portfolio.