Anton Rooskens. Beyond Cobra | Voorbij Cobra

In 1976 verscheen de laatste substantiële monografie over Anton Rooskens (1906–1976), geschreven door kunstcriticus Ed Wingen. Het is tijd voor een nieuwe, uitgebreide publicatie over deze belangrijke Nederlandse twintigste-eeuwse schilder. Kunsthistorici Marguerite Tuijn en Eliane Odding verdiepten zich de afgelopen jaren opnieuw in zijn oeuvre en leven. Op basis van Rooskens’ persoonlijke nalatenschap – foto’s, brieven, artikelen en zijn artistieke oeuvre – schreven zij een nieuw boek.

Tuijn en Odding werkten daarbij nauw samen met de familie van Rooskens en een adviesgroep van Cobra-kenners. Deze voorheen nog ongebruikte bronnen zorgen voor een verbreding van het beeld van de kunstenaar. De monografie Anton Rooskens. Beyond Cobra | Voorbij Cobra bevat meer dan honderd afbeeldingen van schilderijen en andere werken en verschijnt op 25 mei 2023 bij uitgeverij Jap Sam Books.

Uitgever: Jap Sam Books
Auteurs: Marguerite Tuijn en Eliane Odding
Eindredactie: Eleonoor Jap Sam
Ontwerp: Thomas Soete
Taal: NL|EN
ISBN: 978-94-92852-85-4
Mede mogelijk gemaakt door: Stichting
Van Eelen-Weeber, Jaap Harten Fonds,
Prins Bernhard Cultuurfonds, Theodora Versteegh Stichting