Dutch Mechanisms

9 juni t/m 6 september 2023

[English below]

Macht, strijd en mythevorming. Het lijken universele factoren in onze geschiedschrijving. Geschiedenis gaat vaak over zij die wonnen, verloren, fouten maakten of juist geweldige dingen deden. Het bekendste verhaal over de historie van Alkmaar is dat van de opstandige stedelingen, kokend teer en afdruipende Spanjaarden op 8 oktober 1573: bij Alkmaar begon de Victorie!

Folkert de Jong – 'Dutch Mechanisms' | Foto (uitsnede): Aatjan Renders

We weten niet meer precies wie er 450 jaar geleden rondliepen in Alkmaar tijdens het Ontzet. De ervaringen van deze mensen zijn in de vergetelheid geraakt. De Grote Kerk, die ook getuige was van de gebeurtenissen op 8 oktober, siert nog altijd het centrum van de stad, maar kan de gebeurtenissen niet navertellen. Een inspirerende gedachte, vindt De Jong. Welke verhalen blijven bestaan en welke verdwijnen uit de geschiedenis? Hoe vormt geschiedenis zich? En welk verhaal over Alkmaar Ontzet vertellen we elkaar in de toekomst? In de tentoonstelling Dutch Mechanisms onderzoekt Folkert de Jong de mechanismen die onze geschiedenis bepalen. De gebeurtenissen van Alkmaar Ontzet vormen hiervoor het vertrekpunt.

Folkert de Jong – 'Dutch Mechanisms' | Foto (uitsnede): Aatjan Renders

Geïnspireerd door heden, verleden en toekomst bouwt Folkert de Jong futuristische installaties van atypische materialen die boven de geschiedenis uit lijken te stijgen. Door oog in oog te staan met vervreemdende taferelen waarin historische beeldelementen geen houvast meer bieden vraagt De Jong de bezoeker om te dwalen door zijn scenes, de geschiedenis te bevragen en na te denken over de grote lijnen die zich keer op keer aandienen in onze geschiedschrijving.

Folkert de Jong – 'Dutch Mechanisms' | Foto (uitsnede): Aatjan Renders

Dutch Mechanisms is de derde tentoonstelling binnen de serie Nieuw Licht – Kunst in de Grote Kerk Alkmaar. Voor dit programma wordt iedere zomer een kunstenaar uitgenodigd om een werk te maken geïnspireerd door, of reflecterend op, het erfgoed van de kerk en de stad. De in Alkmaar geboren en in Egmond aan Zee getogen kunstenaar Folkert de Jong is de derde kunstenaar die is uitgenodigd binnen deze serie.

Folkert de Jong – 'Dutch Mechanisms' | Foto (uitsnede): Aatjan Renders

[ENG] Dutch Mechanisms

Power, conflict and myth making, seem to be universal factors in our historiography. History is often about those who won, lost, made mistakes or did great things. The most well-known story about the history of Alkmaar is that of the rebellious townspeople, boiling tar and retreating Spaniards on October 8th 1573: the Victory began at Alkmaar!

We no longer know who walked the streets of Alkmaar during ‘Ontzet’ (the relief/victory) 450 years ago. The experiences of most inhabitants have been lost and forgotten. The Grote Kerk (big church), which witnessed all events that took place on October 8th, still adorns the heart of the city. It has seen it all, but it can’t speak to tell its tale.

An inspiring thought to artist Folkert de Jong. Which stories remain and which disappear from history? How is history formed? And what story about Alkmaar Ontzet will we be telling each other in the future? In the exhibition ‘Dutch Mechanisms’, De Jong examines the mechanisms that determine our history. The events of Alkmaar Ontzet form the starting point for his journey.

Folkert de Jong builds futuristic installations inspired by the past, present and future. Using atypical materials, the scenes seem to rise above history. By standing face to face with alienating scenes in which historical visual elements no longer offer anything to hold onto, De Jong asks visitors to wander through his installations, to question history and think about frequently recurring themes in our historiography.

New Light

‘Dutch Mechanisms’ is the third exhibition in the series Nieuw Licht – Kunst in de Grote Kerk Alkmaar (New Light – Art in the Big Church Alkmaar). Every summer, an artist is invited and challenged to create a work inspired by, or reflecting on, the heritage of the church and the city. Born in Alkmaar and raised in Egmond aan Zee, Folkert de Jong is the third artist to participate.